skip to Main Content

AB katılım öncesi aday ülke statüsünde olan Ülkemizde bu süreç doğrultusunda kamu ve sivil topluma yönelik olarak pek çok hibe programı uygulanmaktadır. Ekibimiz AB projelerinde ‘Senior Level’ ve ‘Key Expert’ sıfatıyla pek çok projede görev almaktadır. H2020 projeleri dahil detaylı bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçin.

Back To Top