skip to Main Content

Ar-Ge Merkezi avantajlarından yararlanmak isteyen işletmelerin, Ar-Ge ve kurumsal kapasite  faaliyetleri açısından yeterli koşulları sağladıklarını gösteren bir başvuru dökümanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurarak Ar-Ge Merkezi Belgesi almaları gereklidir. Ar-Ge ve Tasarım merkezleri Ar-Ge indirimi, Gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği ve damga vergisi istisnalarından faydalanır. Ar-Ge merkezi kurma tecrübesine sahip akademisyenlerden oluşan ekibimizle birlikte dosya hazırlanarak bakanlığa sunulur ve hakem ziyaretlerine yönelik çalışmalarda destekler verilir.

 

Back To Top