skip to Main Content

Yenilikçi faaliyetlerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge kültürünün oluşturulması, inovatif fikirlere sahip girişimcilerin desteklenmesi amaçlanan bu destek programında ürün/fikri ticarileştirmek için gereken tüm yol haritasına destek verilmektedir.

Desteğin alt kırılımlarında Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri , Proje personeli Desteği, Tanıtım Desteği, laboratuar Desteği, Yurtdışı / yurtiçi fuar desteği gibi geniş kapsamlı bir destek sözkonusu olup özellikle makine ekipman konularında yerli üretim şartıyla %90 oranında hibe bulunmaktadır.

Laboratuarında geliştirmekte olduğu ürünü veya hizmeti ticarileştirerek rakipleri arasından sıyrılmayı ve daha güçlü daha büyümüş bir işletme olmayı hedefleyen işletmeler için tüm yıl başvurusu açık büyük bir destek ve fırsattır.

Programdan kimler faydalanabilir?

  •  KOBİ’ler,
  •  Girişimciler

Söz konusu destek programı, “Ar-Ge İnovasyon Programı” ve “Endüstriyel Uygulama Programı” olmak üzere 2 alt programdan oluşmaktadır.

Ürününüzü/fikrinizi Ar-Ge Inovasyon programı ile ortaya çıkarıp Endüstriyel Uygulama ile pazarda ticarileşmesine destek alabilirisiniz.

Doldurulacak formda ürün, teknolojik özellikler, rakip analizi, pazar araştırması, satış tahminleri gibi hususlar bulunmaktadır. Bu projelerde mantıksal çerçevenin doğru oturtulması kadar makul ve gerçekçi bir işleyiş planı da yapılmalıdır. Pek çok işletme başvurusuna onay almakla beraber yürütmede yapılan hatalar nedeniyle projeyi başarıyla tamamlayamamaktadır. Üst üste 2 kez projede başarısız olan işletme bu desteğe tekrar başvuramaz.

Yöneticilerin yoğun programlarının arasında verimli ve yeterli zaman ayıramamasından kaynaklanan hataları bertaraf etmek baştan işletme için maksimum verim ve destek almayı sağlamak için AB ve Kalkınma Ajansında hakem tecrübesi olan ve çeşitli projelerde başarı ile yer almış uzmanlarımızın bilgi ve deneyimi ile AR-GE projelerinde hizmet vermekteyiz.

Back To Top