skip to Main Content

Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlığı

Ar-Ge Merkezi avantajlarından yararlanmak isteyen işletmelerin, Ar-Ge ve kurumsal kapasite  faaliyetleri açısından yeterli koşulları sağladıklarını gösteren bir başvuru dökümanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurarak Ar-Ge Merkezi Belgesi almaları gereklidir. Ar-Ge ve Tasarım merkezleri Ar-Ge indirimi, Gelir vergisi stopajı…

Daha Fazla

TTO Hizmetleri

Türkiye’deki çeşitli Teknoloji Transfer Ofisleri ve teknokentlerde yerleşik  start-up , spin-off şirketleri ile çalışma tecrübemize istinaden Kuluçka firmalarında teknolojik ürünler geliştirilirken doğru ürün özelliklerinde uygun pazar ve müşterilerin bulunması Start-up ve Spin-off’lara mentörlük hizmeti verilmesi, yol haritası çıkarılması Patentlenebilir fikirlerin…

Daha Fazla

Yönetim Danışmanlığı

Aile şirketlerinde ve hızlı büyüyen şirketlerde kurumsallaşma ve profesyonelleşme süreçleri, insan kaynakları süreçlerinin yapılandırılması, şirketler arası işbirlikleri için yeni yapılanmalar konularında verilen hizmetlerdir. Organizasyondan, stratejik yönetim becerilerine, satış pazarlamadan üretim süreçlerinin verimliliğine kadar çok geniş alanda konulara sahip olmakla beraber…

Daha Fazla

Stratejik Pazarlama ve Pazarlama Sürecinde Markalaşma Yönetimi

Şirketlerin hizmet ve fikirlerinin hedef kitlesine uygun olarak şekillendirilmesi (üretilmesi), fiyatlandırılması, dağıtım ve tutundurmasının planlama ve uygulama süreçlerinde verilen danışmanlık hizmetleridir.   Verilen hizmetler temel dört başlık altında toplanır: Pazar araştırması yapılması ve hedef kitlenin belirlenmesi Ürün konumlandırma, değer algısı…

Daha Fazla

Pazar Araştırması ve İş Modeli Geliştirme

Şirketinizin yatırım yapacağı işle ilgili gerçek hedef müşteri kitlesinin ve pazarların tespiti,  fiyat araştırması, çeşitli analiz teknikleri kullanılarak esas rekabetçi alanların tespiti ve analiz sonuçlarına dayanarak en karlı iş modelinin geliştirilmesi için verilen hizmettir. Yönetim için yol haritası çıkarılırken farklı…

Daha Fazla

Dış Ticaret ve Dış Pazarlara Açılma Danışmanlığı (Internationalisation)

KOBİ’lerin yurtdışına açılması için gerekli altyapısının hazırlanması, firmanın ihracat pazarlama stratejisinin oluşturulması ve yurtdışında potansiyel müşterilerle temas kurularak satış yapılması ile ilgili hizmetlerdir. Verilen hizmetler temel beş başlık altında toplanır: Firma altyapısının ihracata uygun şekilde hazırlanması Dış Pazara Girişin Planlanması…

Daha Fazla
Back To Top