skip to Main Content

UR-GE Destekleri

“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında işbirliği kuruluşları vasıtasıyla sektörel olarak kümelenen firmaların yurtdışına açılmaları destekleyen projelerde verdiğimiz hizmetler : İlk başvuru dosyasının hazırlanması İhtiyaç analizi Küme eğitimleri Yurtdışı pazarlama danışmanlığı Eşleştirme Hizmetleri vermekteyiz. Referanslarımız ve detaylı bilgi…

Daha Fazla

TUBİTAK – TEYDEB

Üniversite Sanayi işbirliği çerçevesinde ve Teknoloji Transfer Ofisleri ile çalışma tecrübemizle  Ar-Ge projeleri, Pazar araştırması, çeşitli TÜBİTAK, TEYDEB projelerinde ilgili konuda uzman akademisyenlerle proje geliştiriyor ve TÜBİTAK , TEYDEB desteklerine başvuru hazırlıyoruz.

Daha Fazla

AB Projeleri

AB katılım öncesi aday ülke statüsünde olan Ülkemizde bu süreç doğrultusunda kamu ve sivil topluma yönelik olarak pek çok hibe programı uygulanmaktadır. Ekibimiz AB projelerinde ‘Senior Level’ ve ‘Key Expert’ sıfatıyla pek çok projede görev almaktadır. H2020 projeleri dahil detaylı…

Daha Fazla

KKYDP – Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi (KKYDP) Programı ile; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Soğuk hava deposu,…

Daha Fazla

TKDK- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Destekleri TKDK Destekleri, var olan işletmelerinin gelişmesini sağlamak ya da yeni kurulacak olan işletmelerin Avrupa Birliği’ne uygun, en iyi verim alınabilecek şekilde, en yeni teknolojilerle üretim yapmalarına yardım amacıyla verilmektedir. Destek Konuları : Süt…

Daha Fazla

KALKINMA AJANSLARI

Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından KOBİ’lere, yerel yönetimlere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına çeşitli destekler sunulmakta olup Kalkınma Ajansı destekleri de bunlarda biridir. Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için toplam 26 bölgede kurulan, Kalkınma Bakanlığı’nın…

Daha Fazla
Back To Top