Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Yerel STK’lar Hibe Programı Yayınlandı.

Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Yerel STK’lar Hibe Programı yayınlandı.

Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Yerel STK’lar Hibe Programı Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ülkemizin AB üyeliği sürecinde en önemli aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu önemin bir göstergesi olarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım…

Daha Fazla
UR-GE Destekleri

UR-GE Destekleri

“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında işbirliği kuruluşları vasıtasıyla sektörel olarak kümelenen firmaların yurtdışına açılmaları destekleyen projelerde verdiğimiz hizmetler : İlk başvuru dosyasının hazırlanması İhtiyaç analizi Küme eğitimleri Yurtdışı pazarlama danışmanlığı Eşleştirme Hizmetleri vermekteyiz. Referanslarımız ve detaylı bilgi…

Daha Fazla
KKYDP – Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme

KKYDP – Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi (KKYDP) Programı ile; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Soğuk hava deposu,…

Daha Fazla
KALKINMA AJANSLARI

KALKINMA AJANSLARI

Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından KOBİ’lere, yerel yönetimlere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına çeşitli destekler sunulmakta olup Kalkınma Ajansı destekleri de bunlarda biridir. Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için toplam 26 bölgede kurulan, Kalkınma Bakanlığı’nın…

Daha Fazla