Şirketlerin hizmet ve fikirlerinin hedef kitlesine uygun olarak şekillendirilmesi (üretilmesi), fiyatlandırılması, dağıtım ve tutundurmasının planlama ve uygulama süreçlerinde verilen danışmanlık hizmetleridir.

 

Verilen hizmetler temel dört başlık altında toplanır:

  • Pazar araştırması yapılması ve hedef kitlenin belirlenmesi
  • Ürün konumlandırma, değer algısı yaratma ve stratejik pazarlama faaliyetlerinin tespiti
  • Taktik pazarlama analizlerinin yapılması
  • Değerlendirme, süreç ve taktiklerin gözden geçirilmesi