skip to Main Content

Şirketlerin hizmet ve fikirlerinin hedef kitlesine uygun olarak şekillendirilmesi (üretilmesi), fiyatlandırılması, dağıtım ve tutundurmasının planlama ve uygulama süreçlerinde verilen danışmanlık hizmetleridir.

 

Verilen hizmetler temel dört başlık altında toplanır:

  • Pazar araştırması yapılması ve hedef kitlenin belirlenmesi
  • Ürün konumlandırma, değer algısı yaratma ve stratejik pazarlama faaliyetlerinin tespiti
  • Taktik pazarlama analizlerinin yapılması
  • Değerlendirme, süreç ve taktiklerin gözden geçirilmesi
Back To Top